Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις ΚΧ στην Δ.Ε. Λευκάδας», προϋπολογισμού 166.820,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

556

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: