Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη και διαμόρφωση δημοτικών οδών σχεδίου πόλης Νυδριού - Μ. Αυλακίου» προϋπολογισμού 100.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

560

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: