Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Ελλομένου» προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ

Αριθμός Απόφασης:

562

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: