Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμων περιοχής Καλλιγονίου (όπισθεν lidl)» προϋπολογισμού 9.997,77 Ευρώ.

Αριθμός Απόφασης:

676

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: