Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑμεΑ στις κοινόχρηστες παραλίες «Λίμνη» Λυγιάς και «Μικρό Γυαλό» Πόρου χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

236

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: