Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σύναψης σύμβασης με τρίτους για την παροχή υπηρεσίας για «Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή».

Αριθμός Απόφασης:

263

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: