Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σύναψης σύμβασης με τρίτους για την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας (εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης, καθαρισμός δρόμων & κοινοχρήστων χώρων & κλαδέματα δέντρων) Δ.Ε. Καλάμου.

Αριθμός Απόφασης:

60

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: