Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 20/2021 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας, με θέμα: Οικονομικές καταστάσεις έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

25/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: