Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 51/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

166

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: