Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 75/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

588

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: