Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 80/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

636

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: