Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης Αποχέτευσης πρώην Δ.Καρυάς και επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης στις κοινότητες Λαζαράτων-Πινακοχώριου Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

286

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: