Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση κοιμητηρίου Νικιάνας» προϋπολογισμού 43.505,90€

Αριθμός Απόφασης:

67

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: