Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης του έργου: «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΘΑΝΙΟΥ Δ.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»

Αριθμός Απόφασης:

667

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: