Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των αριθ. 177/2021 και 188/2021 αποφάσεων του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, αντίστοιχα, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

712

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: