Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών Δήμου Λευκάδας», με προϋπολογισμό 220.500,00 € με Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 185044.

Αριθμός Απόφασης:

326

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: