Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας - Τμήμα έργου: Περιοχή Β» προϋπολογισμού 3.940.000,00€

Αριθμός Απόφασης:

169

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

09/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: