Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ "ΜΑΓΕΜΕΝΟΥ" ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ, αναδόχου Ευσταθίου Χαλικιά.

Αριθμός Απόφασης:

225

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

11/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: