Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 321.000,00 € με το Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 199167.

Αριθμός Απόφασης:

234

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: