Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας» για ένταξη στο Τ.Π.Α. Υπουργείου Εσωτερικών» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού»

Αριθμός Απόφασης:

60

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: