Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής πρότασης έργου (πράξης): «Βελτίωση σήμανσης και ανάδειξης πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Λευκάδας» προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» που προτείνεται να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στα πλαίσια της Δράσης «16851-Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» στον Άξονα Προτεραιότητας 1.4, «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αριθμός Απόφασης:

119

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: