Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 321.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Αριθμός Απόφασης:

24

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: