Απόφαση Ο. Ε. για επικαιροποίηση της απόφασης 612/2022 περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή μίας (1) Μονάδας Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων δυναμικότητας 700 t/έτος περίπου για την εξυπηρέτηση του Δήμου Μεγανησίου προς παραγωγή υψηλής ποιότητας compost», προϋπολογισμού 1.313.394,31€ (με ΦΠΑ).

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: