Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της αρ. 686/2021 (ΑΔΑ:ΩΗΖ6ΩΛΙ-ΝΕΓ) απόφασής της, περί ορισμού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, για την προμήθεια ταρτάν και εξοπλισμού στίβου Σταδίου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

583

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: