Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος πλατείας παραλίας κοιν. Λευκάδας για τοποθέτηση Λούνα Παρκ, έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: