Απόφαση Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό στην υπόθεση του ιδιώτη κ. Σ.Α.

Αριθμός Απόφασης:

753

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: