Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτων στην κοιν. Νυδριού Δ.Ε. Ελλομένου για χρήση τους ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (σχετ. η αρ. 53/2022 απόφαση του Δ.Σ.).

Αριθμός Απόφασης:

187

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: