Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης των προς παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας με δημοπρασία στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου για ανάπτυξη ομπρελών – ξαπλωστρών - καντινών, έτους 2023

Αριθμός Απόφασης:

158

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: