Απόφαση Ο.Ε. για ματαίωση του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή μίας (1) Μονάδας Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων δυναμικότητας 700 t/έτος περίπου για την εξυπηρέτηση του Δήμου Μεγανησίου προς παραγωγή υψηλής ποιότητας compost» , με προϋπολογισμό 1.313.394,31€ με ΦΠΑ

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: