Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης κατά της αριθ’ Α130/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων Ο. Φ .- Α. Φ. - Μ. Φ. -Ε. Σ. κατά του Δήμου Λευκάδας κλπ.

Αριθμός Απόφασης:

357

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: