Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από την θεομηνία στις 29/11/2021 & 30/11/2021, στο έργο: «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – P.C DEVELOPMENT S.A.

Αριθμός Απόφασης:

718

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: