Απόφαση Ο.Ε. για παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του έργου: «Κατασκευή μίας (1) Μονάδας Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων δυναμικότητας 700 t/έτος περίπου για την εξυπηρέτηση του Δήμου Μεγανησίου προς παραγωγή υψηλής ποιότητας compost», προϋπολογισμού 1.313.394,31€ (με ΦΠΑ)

Αριθμός Απόφασης:

323

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

18/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή