Απόφαση Ο.Ε. για πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Λευκάδας 2023-2026.

Αριθμός Απόφασης:

89

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: