Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 70.382,00 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

240

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

23/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: