Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 21.07.2022 με σκοπό την μίσθωση ακινήτων στο Νυδρί Λευκάδας για χρήση τους ως χώρων στάθμευσης οχημάτων

Αριθμός Απόφασης:

412

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: