Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση-συμπλήρωση της αρ. 100/23 απόφασης Ο.Ε. που αφορά στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, και αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας, έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: