Απόφαση Ο.Ε. περί διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 59.996,16 € με Φ.Π.Α.24%,έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

403

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: