Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ποσού 50 ευρώ για καταβολή αποζημίωσης της ζημίας που προξένησαν υπάλληλοι εργάτες του Δήμου Λευκάδας στην πολίτη Κ.Ν.Α.

Αριθμός Απόφασης:

463

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: