Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας σχετικό με εξέταση αιτήματος του Αναδόχου στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια του Τμήματος Α4-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της με αριθμ. 32595/10-11-202/ΑΔΑΜ:21PROC009525947 διακήρυξης»

Αριθμός Απόφασης:

199

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: