Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, του Κ.Α.Π.Η. και του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 205.475,21€ με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων του διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

174

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

09/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: