Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

Αριθμός Απόφασης:

31

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: