Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισμού καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ για δύο έτη - Ομάδες της Κατηγορίας Ι-Καύσιμα: ΟΜΑΔΑ Β: Δ. Ε. Ελλομένου, ΟΜΑΔΑ Δ: Δ. Ε. Σφακιωτών-Καρυάς, ΟΜΑΔΑ Ε: Δ.Ε. Καλάμου-Καστού προϋπολογισμού 236.924,692 ευρώ με το Φ.Π.Α.24%

Αριθμός Απόφασης:

237

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: