Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με έγκριση της παραχώρησης χρήσης χωρίς αντάλλαγμα στην κοινωφελή δημοτική επιχείρηση Λευκάδας Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 1582 οχήματος

Αριθμός Απόφασης:

597

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: