Δημοσιοποίηση και Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μαρίνας Βλυχού Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

102

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: