Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ για το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Εκτελεστική Επιτροπή

Συννημένα: