Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 9.1.2022 έως 31.12.2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει.

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: