Γνωμοδότηση ∆.Σ. για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή «ΛΥΓΙΑ» Λευκάδας, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «LEFKAS PONTOON SERVICES E.E.» με σκοπό την πρόσδεση σκαφών.

Αριθμός Απόφασης:

90

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

22/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: