Γνωμοδότηση Δ.Ε. για έγκριση απότμησης του πεζοδρομίου, στις οδούς ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ και της παράλληλης ανώνυμης Δημοτικής οδού, Οικοδομικού Τετραγώνου 420 στα ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ εντός σχεδίου πόλης, στην Λευκάδα, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης: "ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ", στην Κοινότητα Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: