Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 που συνδέει τον οικισμό Φρυνίου με την εκτός σχεδίου περιοχή Αγιος Ιωάννης Αντζούσης.

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

05/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: