Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για την διαδικασία κήρυξης και συντέλεσης απαλλοτρίωσης έκτασης στη Δ.Ε. Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

05/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: